Z historie Blesku Klikov a organizované tělovýchovy v Klikově

(čerpáno ze vzpomínek klikovských rodáků a zachovalé dokumentace)

Počátky organizované tělovýchovy v Klikově se datují k začátku 20.století. První tělovýchovnou organizací byl SOKOL založen panem Černým, účetním ze mlýna ve Františkově. Podíl na založení měl i dobrý učitelský sbor – p. Melicharová, Dvořáková, učitelé Winzig, Kadlec, Podlaha a další občané. Hlavní náplní této organizace bylo nacvičování prostných na sokolský slet, cvičily jen dorostenky a ženy, později i žákyně. Tomáš Kouba, vedoucí Konsumu, sportovec a dobrý funkcionář : „ Po sportu toužili i chlapci a muži, neb se v celém světě v posledních letech začal silně vyvíjet. Nejdříve to byla velká města, pak menší a později i vesnice. Tak i náš Klikov byl zachvácen ruchem sportovním. Byly zde zakládány různé spolky, které pěstovaly hlavně nářaďové cvičení a prostná. Ustanovil se zde i klub fotbalový, to vše nemělo dlouhé trvání.“ Podobný osud čekal i Dělnickou tělovýchovnou jednotu v jejímž čele stál pan Beníšek.

Vznik poněkud úspěšnější organizace byl Sportovní klub SK Klikov, který bal založen v roce 1921 se zaměřením na fotbalovou činnost, hřiště měl na Valnohů bůrku a první gól do soupeřovi sítě vstřelil Jan Bareš ze Zajíce. Bohužel se nedochoval žádný písemný materiál, který by doložil příčiny zániku této organizace. Po SK Klikov zůstal dluh u Jihočeské župy, který byl později připsán SS Blesk Klikov.

Po likvidaci SOKOLA, DTJ a stagnaci SK Klikov přišel do Klikova nový učitel pan Slavomil Marek, kterého vzduchoprázdný prostor po stránce tělesné výchovy a sportu lákal a přímo volal k činnosti. Vytvořila se skupina mladých lidí, která pod vedením pana učitele Marka a pod záštitou sboru dobrovolných hasičú z Klikova předváděla náročné skladby i na veřejných vystoupeních. V tomto období (1931) se začalo přemýšlet o vytvoření samostatného klubu, byly vypracovány stanovy (příloha-původní stanovy) a byl určen i název klubu : „Sportovní sdružení Blesk Klikov“.

Tentýž rok byl ze zbytků SK Klikov a příznivců z řad majetnějších vrstev ustanoven Společenský klub Klikov, je nutno podotknout, že postupně došlo ke sloučení obou klubů a to do klubu nesoucí název SS Blesk. Schvalovací řízení u zemského soudu v Praze trvalo téměř třičtvrtě roku, než byly schváleny stanovy první sportovní organizace v Klikově. Tolik ke vzniku a založení Blesku Klikov.

 

Historické dokumenty